Klachtenafhandeling

Een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Het kan voorkomen dat Schadetax een onjuiste beslissing neemt of een klant of wederpartij incorrect behandelt. Dan moet de klant met zijn klacht ergens terecht kunnen, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. En een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat Schadetax niet aan de verwachtingen heeft voldaan, die als klacht worden ingediend of als zodanig herkenbaar zijn. Een eenmalige vergissing, zoals een verschrijving of iets dergelijks, merken we niet aan als klacht. Ook een vraag om een toelichting merken we niet aan als klacht.

De klachtenprocedure

Wij moeten ons houden aan de Gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars. Die verplichten ons om een klachtenprocedure te hanteren. Terecht vinden wij, want alleen met behulp van een dergelijke procedure kunnen we onze klanten de best mogelijke service garanderen.

Klachtenafhandeling

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Heeft u een klacht of constateert u een fout die vaker voor is gekomen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@schadetax.nl en vermeld in de onderwerpregel dat het om een klacht gaat.

Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent? U hoeft geen stukken bij te voegen waarover Schadetax al beschikt. We zullen die stukken dan zelf intern verzamelen.

Bij het klachtenloket wordt de melding geregistreerd en de klacht of het probleem 'opgepakt'. Het klachtenloket wordt beheerd door de klachtencoördinator, te weten de directeur Schadetax. De klachtencoördinator bepaalt samen met de leidinggevende wie de klacht zal behandelen. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een eerste inhoudelijke reactie. Lukt dat niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, dan sturen wij u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging met een aankondiging door wie en binnen welke termijn de klacht wordt behandeld.

U kunt een klacht uiteraard ook schriftelijk indienen:

Schadetax Nederland B.V.
t.a.v. Afdeling Klachtenafhandeling
Postbus 130
9700 AC HOOGEVEEN

Als u een geschil niet aan Schadetax wilt voorleggen, kan het geschil worden voorgelegd aan het bemiddelingsloket van De Letselschaderaad of aan de bevoegde rechter.

Heeft u een tip voor Schadetax?

Een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een goed idee of een tip waarmee wij de dienstverlening kunnen verbeteren, laat het ons dan weten!

Schadetax gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.