Het letselschadetraject

Op deze pagina ziet u de stappen die u moet doorlopen bij een letselschadetraject.

1. Het gesprek met de letselschaderegelaar

Het eerste gesprek zal telefonisch of persoonlijk bij u thuis plaatsvinden. De letselschaderegelaar zal u vragen naar uw letsel, onder welke omstandigheden deze is ontstaan en bij wie u onder behandeling staat of stond. Daarnaast zal de letselschaderegelaar u vragen naar uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan werken, wonen en privéleven. De letselschaderegelaar brengt alles in kaart zodat de schade juist vastgesteld kan worden.

2. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Wij stellen, namens u, de tegenpartij aansprakelijk. Dit doen wij door middel van een brief aan (verzekeraar van) de tegenpartij. Het letselschadetraject is hiermee in gang gezet.

3. Het aanvragen van een voorschot

Om er voor te zorgen dat u aan uw financiële verplichten kunt blijven voldoen, zullen wij de tegenpartij vragen u een voorschot op de schadevergoeding te betalen. Bij ernstig letsel kan het letselschadetraject soms veel tijd in beslag nemen. Wij zullen de tegenpartij in dat geval regelmatig vragen u een aanvullend voorschot op de schadevergoeding te betalen.

4. Het medische traject

In letselschadezaken is het veelal noodzakelijk om over medische gegevens te beschikken. Wij zullen u vragen een medische machtiging te ondertekenen. Hiermee machtigt u Schadetax om medische gegevens op te vragen bij de door u aangegeven zorgverlener(s). Wij zullen alleen medische gegevens opvragen bij uw zorgverleners die relevant zijn voor de vaststelling van de schade.

5. Het definitief vaststellen van de schadevergoeding

Als er een medische eindtoestand is kan de definitieve schadevergoeding worden opgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Materiële schade
  • Huishoudelijke hulp
  • Kilometervergoeding
  • Medische kosten
  • Verlies van arbeidsvermogen
  • Verlies van zelfwerkzaamheid
  • Smartengeld

De voorschotten op de schadevergoeding die u al heeft ontvangen worden afgetrokken van het totale schadebedrag wat uiteindelijk wordt vastgesteld.

6. Het afwikkelen van de letselschadezaak

Als uw letselschadezaak is afgewikkeld, maakt de tegenpartij de slotbetaling meestal binnen twee weken aan u over. De schadevergoeding heeft betrekking op geleden en nog te lijden schade en het is vaak bedoeld om u in de toekomst financiële zekerheid te geven. Uw letselschaderegelaar van Schadetax kan u hierbij adviseren.

Schadetax gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.