FAQ

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die iemand oploopt door betrokken te zijn bij een ongeval, waarvoor iemand anders aansprakelijk is. Denk hierbij aan:

• een verkeersongeval
• bedrijfsongeval
• beroepsziekte
• een ongeval tijdens sport, spel of pleziervaart
• de gevolgen van een medische fout

De letselschaderegelaar zorgt er voor dat het slachtoffer zich volledig kan richten op zijn of haar herstel. De afwikkeling van een letselschade is gespecialiseerd werk. Tijdens het traject krijgt het slachtoffer te maken met partijen als verzekeraars, medisch specialisten, arbeidsdeskundigen etc. De letselschaderegelaar leidt alles in goede banen en onderhoudt alle contacten. Tot slot zal de letselschaderegelaar er voor zorgen dat het slachtoffer voldoende financieel gecompenseerd wordt voor de geleden (en nog te lijden) schade.

Uw schade wordt vergoed door de (verzekeraar van) de partij die de schade veroorzaakt heeft. Dit is de aansprakelijke partij. Het kan ook zijn dat beide partijen gedeeltelijk aansprakelijk zijn. Dan wordt een percentage van de geleden schade vergoed.

Voor schadevergoeding komt in aanmerking; alle door u gemaakte kosten die u niet had hoeven maken als u niet betrokken was geweest bij het ongeval. Als u letselschade heeft kan het zijn dat u bepaalde dingen die u altijd zelf deed, ineens (tijdelijk) niet meer kunt. U moet bijvoorbeeld iemand anders vragen u te helpen met de huishouding. De kosten die u hiervoor moet maken worden dan vergoed. Wij houden ons aan de richtlijnen van De Letselschaderaad. De volgende zaken komen, onder andere, in aanmerking voor vergoeding:

• Materiële schade
• Huishoudelijke hulp
• Kilometervergoeding
• Medische kosten
• Verlies van arbeidsvermogen
• Verlies van zelfwerkzaamheid
• Smartengeld

Nadat u de schade bij ons gemeld heeft nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en gaan samen met u een plan maken zodat u zo spoedig mogelijk kunt herstellen. Natuurlijk is de aard en ernst van uw letsel hierop van invloed. Wanneer nodig zullen wij voor u de nodige deskundigen inschakelen om u hierbij te helpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arbeidsdeskundige. Intussen zullen wij de aansprakelijke partij vragen om een voorschot op de schadevergoeding zodat u gewoon aan uw financiële verplichtingen kunt blijven voldoen.

Om goed in kaart te brengen wat de gevolgen van uw letsel kunnen zijn, vragen wij in sommige gevallen (met uw toestemming) uw medische gegevens op. Deze medische gegevens worden dan door onze medische adviseur beoordeeld en verwerkt in een Samenvatting Medische Informatie. De letselschaderegelaar gebruikt deze samenvatting bij het vaststellen van uw schade. Pas als er een medische eindtoestand is bereikt zal de definitieve schade worden vastgesteld en uitbetaald. Afhankelijk van uw letsel kan dit gehele traject van minimaal een paar weken (licht letsel) tot maximaal een aantal jaren duren (ernstig letsel).

Medische gegevens die worden opgevraagd bij uw zorgverleners mogen enkel door de medische staf ingezien worden. Een medisch dossier heeft dan ook een beschermde status. De medisch adviseur beoordeelt de medische gegevens en kan, als hij dat nodig vindt, vragen om een medische expertise. Dit gebeurt altijd in overleg met de medisch adviseur van de tegenpartij.

Als de medisch adviseur alle gegevens heeft verzameld maakt hij een samenvatting van alle medische gegevens. Deze samenvatting gebruikt de letselschaderegelaar om de schade vast te stellen. U heeft zelf altijd het recht uw medische gegevens in te zien.

In de meeste gevallen betaalt u helemaal niets. Als er iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel verhalen wij, behalve uw schade, ook onze kosten op de tegenpartij.

Een persoonlijk gesprek met onze letselschaderegelaars vindt altijd plaats bij u thuis. In de eerste plaats doen wij dit omdat het voor een slachtoffer vaak lastig is om te reizen. Daarnaast hebben wij ervaren dat een slachtoffer zich in zijn of haar eigen omgeving het prettigst voelt en dit is erg belangrijk voor uw herstel.

Schadetax gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.